Vivus.lv piedāvā apdrošināt aizdevumu

Aizņemoties uz termiņu, kas ilgāks par četriem mēnešiem, Vivus.lv piedāvā aizņēmuma apdrošināšanu. Par šo apdrošināšanu nav jāmaksā, tas sniedz drošības sajūtu, klientam, bez šaubām, izjūtot aizdevēja rūpes. Aizdevumu neapdrošina pats aizdevējs, bet gan apdrošināšanas aģentūra „Balta”.

Apdrošināšanas noteikumi paredz konkrētus apdrošināšanas riskus: tā ir nāve un invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā. Pamatideja apdrošināšanai ir tāda, ka personas nāves vai invaliditātes iestāšanās gadījumā aizdevējs uzskata par dzēstiem visus atlikušos kredīta maksājumus, procentu maksājumus un citus no līguma izrietošos maksājumus. Taču apdrošināšana satur virkni ierobežojumu, kuri pie apdrošināšanas iespējamās stāšanās spēkā tiek ņemti vērā. Ja nelaimes gadījums vai nāves gadījums noticis vienā no pasaules bīstamo zonu valstīm (Sjerraleone, Irāna, Irāka, Libērija, Kongo, Afganistāna, Ziemeļkoreja, Sīrija, Zimbabve); ja šie gadījumi ir bijuši apzināti izraisīti; notikuši paaugstinātas bīstamības apstākļos, piemēram, ja notikuši aktīvā karadienesta veikšanas laikā, arī pildot Zemessardzes pienākumus, ja vien tie objektīvi nav vērtējami kā paaugstinātas bīstamības apstākļos notikuši gadījumi; nodarbojoties ar bīstamiem sporta veidiem, kā izpletņu lēkšana, klinšu kāpšana, alpīnisms, sērfošana, lēkšana no augstuma gumijas atsaitē; izraisīti tādu sacensību laikā, kurās piedalās ar motorizētiem braucamrīkiem, profesionālu sporta sacensību laikā, ja personas ienākumu avots ir nodarbošanās ar sportu, apdrošināšana neiestājas. Tāpat tiek ierobežota apdrošināšanas iestāšanās šādos gadījumos: ja gadījums noticis, personai atrodoties likumīgā apcietinājumā, pārkāpjot ceļu satiksmes drošības noteikumus, veicot netradicionālu ārstēšanos vai pakļaujot sevi medicīniskām manipulācijām, pārkāpjot ugunsdzēsības vai darba drošības noteikumus, pārvietojoties izmantojot tādus aviotransporta un ūdens transporta līdzekļus, kuri nav reģistrēti kā pasažieru pārvadāšanas līdzeklis – nav licencēta aviokompānija vai pasažieru pārvadāšanai paredzēts kuģis, kuri pārvietojas pa noteiktu maršrutu. Ja persona bijusi narkotisko, psihotropo vai alkoholisko vielu reibumā, ja veikusi nelikumīgas darbības, apdrošināšanas noteikumi neparedz apdrošināšanas iestāšanos. Līdztekus visiem iepriekš minētajiem, apdrošināšanas ierobežojumi iestājas masu nemieru, karadarbības, nesankcionētu mītiņu vietās, dabas katastrofās, ja par to bijis iepriekšējs paziņojums, notikušu negadījumu sakarā, kā arī, ja cēlonis ir insults vai sirds koronārā slimība.

Tags: