Vai uzņēmuma kredīts ietekmē personīgo budžetu?

NaudaMūsu valstī ļoti ilgu laika periodu, ja ar uzņēmumu kaut kas notika, teiksim, iestājās maksātnespēja vai sakrājušies daudz parādi pret kreditoriem, uzņēmumu valdes locekļi neatbildēja ne ar savu mantu ne ar ko citu.

Sākot ar 2015. gadu tika mainīta virkne likumu, lai pastiprinātu uzņēmumu valdes locekļa jeb locekļu atbildību, to starpā, arī ar viņu personīgo mantu un finanšu līdzekļiem.

Tomēr neraugoties uz likumu grozījumiem un ņemot vērā situāciju valstī, ne tikai privātpersonas aizņemas kredītus, bet to dara aizvien vairāk uzņēmumi, dažādu apsvērumu dēļ.

Ja uzņēmums ir nolēmis uzlabot savu konkurētspēju vai paplašināt savu darbības nozari, vai veikt kādus remonta darbus uzņēmumam piederošajās telpās, pie situācijas, ka nav brīvo apgrozāmo līdzekļu, uzņēmumi izšķiras par soli ņemt bankās kredītu, proti, uzņēmuma kredītu.

Valdes loceklis vai locekļi, kad ir izšķīrušies par šādu soli, vai nu paši personīgi vai uz uzņēmuma pilnvaras pamata, pilnvaro darbinieku, kurš vedīs pārrunas ar banku par uzņēmuma kredītu.

Te nu gan jāsaka, ka uzņēmuma valdei jeb valdes loceklim ir daudzkārt jāpārdomā situācija vai izšķirties par šādu soli, vai tomēr ar citiem līdzekļiem savam uzņēmumam panākt vēlamo situāciju, pārskatīt, ko uzņēmumā varētu optimizēt, lai tomēr finansiālā situācija jeb peļņa uzlabotos, kā piemēram, uzņēmumam vajadzētu tikt skaidrībā ar savu maksātspēju pa nozarēm, nodokļi, darba samaksas, rēķinu apmaksas, pasūtījumu apmaksas un citas pozīcijas.

Ja uzņēmumā ir nodarbinātas daudzas personas vai arī tikai daži, būtībā, ja uzņēmuma valde ir nolēmusi no bankas veikt aizņēmumu, aizņēmumam nevajadzētu atsaukties uz darbinieku personīgo budžetu.

Tomēr, ja runa ir par valdes locekļa personīgo budžetu, tad situācijas var būt ļoti dažādas, jo kā zināms, saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem, valdes loceklis ir tieši personīgi atbildīgs gan ar savu kustamo, gan nekustamo īpašumu par darījumiem uzņēmumā.

Lai gan līdz šim Latvijā nav fiksēti gadījumi, ka kāds valdes loceklis tieši būtu saukts pie atbildības un viņam nāktos maksāt  no savas darba algas vai saviem uzkrājumiem par nodarījumiem pret uzņēmumu, proti vai nu nodokļu parādi, vai kreditoru prasījumi jāapmaksā, tomēr šādi riska faktori uzņēmumiem pastāv.

Ko darīt, ja uzņēmums jau ir paņēmis kredītu, bet tā finansiālā situācija tomēr neuzlabojas?

Uzņēmumam vajadzētu atkārtoti izvērtēt budžeta plānojumu pa soļiem:

  • Plānošanu un mērķu izvirzīšanu.
  • Izdevumu kontroli.
  • Izdevumu un ienākumu analīzi.

Visi soļi ir jāveic regulāri un jāizmanto katra mēneša budžeta plānošanā, jo tieši šis ir veids kā sasniegt labākos rezultātus.

Tieši budžeta sastādīšana un plānošana ļauj paredzēt iespējamos izdevumus un ienākumus, lai varētu veidot stabilu un paredzamu finansiālo situāciju uzņēmumā.

Uzņēmumam ir jāpārskata ar banku noslēgtais kredīta līgums, visi tā nosacījumi, jo bankas ar uzņēmumu noslēdz dažādus līgumus, gan tikai tādus, kur par visu ir atbildīgs uzņēmums, gan arī tādus, kur uzņēmuma valdes loceklis ir noformēts kā galvotājs. Ja ir noslēgts šāda veida līgums ar banku, tad visticamāk, ja uzņēmumam krītas maksātspēja, banka var lauzt līgumu un vērsties pret uzņēmumu  un tā galvotāju tiesā par parāda summas un procentu piedziņu un šis ir tas gadījums, kad uzņēmuma kredīts pat ļoti būtiski var ietekmēt personīgo budžetu, ja vien uz galvotāja vārdu ir reģistrēti nekustamie vai kustamie īpašumi vai noguldījumi kredītiestādēs.

 

Tags: