Biznesa attīstība

Veiksmīgs starts vēl nenozīmē gludu biznesa taciņu nākotnē, un tieši krīzes (vai augšupejas) momentos nākas domāt par tālāko attīstību. Biznesa paplašināšanai nepieciešamais kapitāls guļ bankās vai arī to iegūst, izmantojot no pārdošanas gūtos ienākumus. Attīstoties biznesam, vairāk kārt jāpārdomā lēmumi, kas saistīti tieši ar naudas ieguldīšanu.

Attīstoties dažādiem virzieniem, uzņēmuma ienākumi palielinās, un vajadzīgais naudas daudzums automātiski nonāk uzņēmuma rīcībā. To sistemātiski un gudri ieguldot firmas augšupejā, iespējams panākt gandrīz neierobežotu attīstību.

Ne vienmēr, paplašinot ražošanu, notiek augšupeja. Stīvs Džobss, ar savu kompāniju Apple nonākot strupceļā, kad konkurence grasījās apsteigt viņu, nolēma darīt tieši pretējo: samazināt produktu skaitu un ieguldīt apkalpošanā. Specializēto dīleru salonu izveidošana sekmēja ciešāku sasaisti ar klientu, kurš nu jau lietoja tikai dažus, taču tādēļ par ekskluzīviem kļuvušos Apple produktus.

Biznesa attīstīšanās fāzēs liela nozīme ir gan naudai, gan īpašnieka intuīcijai. Labi pārvaldot nozari, firmas vadītājs spēj noteikt, kurā virzienā notiks visātrākais progress, un līdz ar to naudas ieguldījumi atmaksāsies visātrāk. Nenozīmīgi paplašinājumi šajā gadījumā nozīmē uzmanības izkaisīšanu, bet svarīgi koncentrēšanos uz būtisko pārveidot radošajā un kapitāla pieauguma enerģijā.

Biznesa attīstībai vienmēr vajadzīgs plāns, vīzija, lielā spēles laukuma pārskats tiklab kā savas nozares un uzņēmuma redzējums. Attīstības plānu var sākt, zīmējot populārās „prāta kartes” (mindmaps – angl.), kuru centrā ir uzņēmums, tā šā brīža stāvoklis, atbilde uz jautājumu „kas mēs esam?”. Kad ir paveikta pilna situācijas analīze, vadība ir apmierināta ar faktu uzskaitījumu, nepieciešams turpināt darbu pie plānošanas, paplašinot minēto jautājumu ar tādiem, kas izriet no firmas esošās situācijas. Noskaidrojot galvenos darbības virzienus, atdevi, redzams, kurā ir pieņemami doties. Lai sasniegtu kaut kādu attīstību, nepieciešams mērķis. Mērķis var izrietēt gan no esošajiem resursiem, gan var būt daudz augstāks. Var uzstādīt sasniegt kaut kādu ražošanas līmeni, kaut kādu produkcijas daudzumu vai cilvēku skaitu, kurus sasniegt ar šo produkciju. Nākamais solis – aprēķināt nepieciešamos līdzekļus, iztikt ar saviem resursiem, doties uz banku vai aizņemties pašvaldībā, vai apvienoties ar līdzīgiem uzņēmumiem.

Tags: